ZAŠTITA HIDROIZOLACIJA
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 
 
 

  TEMA Isostud NORMAL

Isostud je čepasta membrana izrađena od polietilena visoke gustoće (HDPE). Otporna je na udarce, kemijske spojeve, pritisak i trganje.

UPOTREBA

Upotrebljava se za zaštitu bitumenske izolacije, kod zaštite temelja, potpornih zidova, terasa, ravnih krovova, ozelenjenih krovova, kao razdjelni sloj između različitih materijala i također kao noseći element za završne slojeve.