PARNE I PROPUSNE MEMBRANE
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 
 

  VAPOBAR - EFIKASNI REGULATOR PROLASKA-IZLASKA PARE

Vapobar ima važnu funkciju reguliranja prolaska pare od unutrašnjosti prema van onemogućavajući koncetriranje pare i stvaranje štetne kondenzacije u izolacionom materijalu i u konstrukciji krovišta. Para se, na takav način, gubi u ventilacionoj komori.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina: 150 cm
Dužina: 50 m
Debljina: 0,8 mm
Uzdužni otpor: 200 N/5cm
Poprečni otpor: 120 N/5cm
Otpor na ukucavanje eksera: 240 N
Uzdužno istezanje: 30%
Poprečno istezanje: 30 %
SD: 20 m