PARNE I PROPUSNE MEMBRANE
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 
 

  FELTTBAR - EFIKASNA PRIVREMENA ZAŠTITA KROVA PRILIKOM IZVOĐENJA RADOVA

Microbar je polietilenska membrana visoke gustoće sa mikro rupicama, posebno prilagođena za privremenu zaštitu struktura krovišta. Feltbar je klasični bitumenizirani karton i isti je najekonomičniji sistem za zaštitu materijala i građevinskih radova tijekom konstruktivne faze.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina: 100 cm
Dužina: 10 m
Debljina: 1,85 mm
Uzdužni otpor: 400 N/5cm
Poprečni otpor: 280 N/5cm
Otpor na ukucavanje eksera: 160 N
Uzdužno istezanje: 1,3 %
Poprečno istezanje: 2,8 %
WDD: 25 g/mq die
SD: 2,5 m