PARNE I PROPUSNE MEMBRANE
KONTAKTI


TUMIR d.o.o
Rudeška 33 | 10 000 Zagreb

tel: (+385 1) 3862 783
(+385 1) 3862 784
(+385 1) 3862 767

fax: (+385 1) 3862 355

web: www.tumir.hr
e-mail: tumir@zg.t-com.hr

 
 
 

  ALUBAR - TOTALNA BARIJERA ZA PARU

Alubar je membrana sastavljena od aluminijske folije, s jedne strane spojena folijom od poliestera, a s druge strane folijom od polietilena. Posebno je otporna na istezanja i probijanja.

ALUBAR Najbolja zaštita pokrivajućeg  paketa krova

Alubar je membrana sastavljena od aluminijumskog laminata, dvoslojna, sa jedne strane ima film od poliestera, a sa druge polietilenski film. Vrlo je otporna na pucanje i bušenje. Perfektna je barijera prolasku pare čime izbegava kondenzaciju iste na izolirajućem materijalu koja bi , u protivnom, oštetila  strukturu.

Alubar je nezamenjiv pri realizaciji "izoliranih i neventilisanih krovova". Alubar se dostavlja sa specijalnom aluminisanom lepljivom trakom koja služi za učvršćivanje preklopnih tačaka.

 
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE
Visina: 150 cm
Dužina: 100 cm
Debljina 0,1 mm
Uzdužni otpor 250 N/5cm
Poprečni otpor 250 n/5cm
Otpor na ukucavanje eksera 80 N
WDD 0,04 g/m2 die
µ: 6*0 (6)